Da 5 Bloods: เลือดข้นคนสไปค์ ลี

หนังใหญ่ที่ลง Netflix เดือนนี้ และเป็นหนังที่โยงใยเข้ากับสถานการณ์คุกรุ่นทางการเมืองและปัญหาเหยียดสีผิวในอเมริกา คือเรื่อง Da 5 Bloods หนังว่าด้วยผลพว

Read More →