It Chapter 2 ก้นบึ้งแห่งความกลัว

หลังจากเหตุการณ์ในหนังส่วนปฐมบทผ่านพ้นไป แม้ว่าเหล่าเด็กๆกลุ่มขี้แพ้จะสามารถกำจัดเพนนีไวส์ไปแล้วก็ตาม แต่ความเป็นจริง “มัน” ได้หลบหนีไปจำศีลแค่เพียงชั

Read More →